Images

BẠN CÓ THỂ CÓ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN NẾU BẠN....


BẠN CÓ THỂ CÓ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ BẠN MUỐN NẾU BẠN

THỰC SỰ MUỐN CÓ NÓ. BẠN CÓ THỂ LÀ BẤT CỨ AI BẠN MUỐN,

LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ BẠN DỰ ĐỊNH LÀM NẾU BẠN

GIỮ ĐƯỢC KHAO KHÁT ĐÓ TRONG MÌNH KÈM VỚI

MỘT MỤC ĐÍCH NHẤT QUÁN.
Abraham Lincoln’Bạn cần phải dành thời gian để đánh giá cao tất cả sự giàu có vốn dĩ đã tồn tại của cuộc sống, hãy mở lòng để đón nhận tất cả những điều tốt đẹp mà vũ trụ này mang lại. Thông qua luật Hấp dẫn, vũ trụ sẽ đáp lại rung cảm của sự biết ơn và sự cảm kích chân thành của bạn bằng sự giàu có thậm chí còn lớn hơn. 

Hãy sử dụng Luật Hấp dẫn để hấp dẫn sự giàu có trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Vũ trụ rất dồi dào, phong phú. Ở đó không có sự giới hạn. Vũ trụ cũng giống như đại dương, không quan tâm là bạn sẽ tìm đến nó xin nước bằng môt chiếc cốc, một cái can hay một cái thùng.

Nếu bạn yêu cầu, bạn sẽ có thật nhiều, nhiều tới mức dư dả tình yêu, niềm vui, sức khoẻ, sự giàu có và hạnh phúc. Đó là đặc quyền tự nhiên của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là phải đòi hỏi có chúng.


NGÔI NHÀ MONG ƯỚC AI CŨNG CÓ THỂ

HÃY GIÁM THẮP SÁNG ƯỚC MƠ.
0 nhận xét:

Blogger Gadgets