Images

TẬP TRUNG VÀO ĐIỀU TÍCH CỰC
MỘT KHI BẠN THAY THẾ NHỮNG SUY NGHĨ TIÊU CỰC BẰNG NHỮNG SUY NGHĨ TÍCH CỰC, BẠN SẼ BẮT ĐẦU NHẬN ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC.


                          Vũ trụ và con người luôn luôn đi song hành với nhau,

Việc tập trung vào điều bạn thục sự muốn, chứ không phải điều bạn không muốn, là rất quan trọng. Tâm trí bạn hoạt động dựa trên “những bức tranh” nên nếu bạn nói: “Tôi không muốn bị điên”, nghĩa là bạn đang tạo ra một bức tranh và sự rung cảm của việc “bị điên” và phản ứng lại điều đó.

Bạn cần phải tập trung vào điều ngược lại của điều bạn không muốn. Trong ví dụ trên, sẽ tốt hơn nếu bạn nói: “Tôi muốn được yêu thương hơn nữa và chấp nhận vạn vật như nó vốn thế”.

CHÚNG TA KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CHÚNG TA MUỐN BẰNG CÁCH CỨ MÃI MÃI LÀ CHÚNG TA.

                                              Một hành động tốt không phải ai cũng làm được.

0 nhận xét:

Blogger Gadgets