Images

VIỆC ĐỜI NGƯỜI NÊN LÀM "HÃY BIẾT BÁO ĐÁP"


Sống hoà nhập cùng thiên nhiên, cho đi tinh thần, suy nghĩ. sẽ nhận lại....

" Cho đi và nhận lại, đó là hai việc tất yếu của đời người. Người ta có thể cho nhau những thứ hạng vật chất của đời thường hay cho nhau những niềm vui tinh thần với những màu sắc vô cùng phong phú. Bố mẹ sẵn sàng hy sinh một đời cho con cái.


Nước đã cho đi và nó sẽ nhận lại được sự sống của vạn vật, trong đó có con người
Chiến sĩ nơi chiến trường sẵn sàng hy sinh vì Tổ Quốc. Bạn bè những lúc gian nguy cũng biết hy sinh một cái gì đó cho nhau để cùng nhau vui sống, cùng nhau làm việc. Vậy người tiếp nhận sự hy sinh ấy, tiếp nhận cái "cho đi" ấy sẽ làm gì để cuộc sống trôi đi êm đềm hơn, cân bằng và cao quý".

0 nhận xét:

Blogger Gadgets