Images

HÃY TÔN TRỌNG ĐỐI THỦ CỦA BẠN.ĐỐI THỦ CỦA CHÚNG TA CÓ THỂ MỘT HOẶC NHIỀU VÀ XUNG QUANH TA LÚC NÀO CŨNG CÓ ĐỐI THỦ.

Chúng ta cần có bạn, chúng ta cũng cần có đối thủ.

Về mặt tình cảm, người bạn có thể đem tới sự khích lệ tốt nhất. Nhưng ngược lại, đối thủ có thể đem tới cho bạn sự suy nghĩ sâu sắc nhất về mặt lý trí. Nếu dung sự khích lệ của đối thủ một cách đúng đắn, bạn có thể học được cách làm việc quan trọng nhất.

Về mặt tình cảm chúng ta cần có bạn. Về tri thức cần có đối thủ. Có đối thủ để cạnh tranh, thi đua nhau thì sẽ cho bạn sự trưởng thành lâu dài. Mạnh Tử nói: “Đất nước nào không có kẻ địch ngoại xâm, nước đó sẽ luôn diệt vong”.

Nhà văn người Áo Kapear đã nói: “Một đối thủ thật sự sẽ cho bạn thêm dũng khí rất lớn”. Đối đãi tốt với đối thủ mới thể hiện được sức mạnh của phẩm cách và trí tuệ của sự sinh tồn.

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRÊN MỌI LĨNH VỰC.

0 nhận xét:

Blogger Gadgets