Images

HÌNH ẢNH CÁC NGUYÊN THỦ QUỐC GIA, CÁC LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG.VÀ ĐỊA PHƯƠNG.

Chủ tịch Nước: Ông  NGUYỄN MINH TRIẾT
Phó chủ tịch MTTQVN: Ông. TRẦN HOÀNG THÁM
NGUYỄN VĂN VƯƠNG

Thủ Tướng. PHAN VĂN KHẢI
NGUYỄN VĂN VƯƠNG


Chủ tịch HĐNDTPHCM. Bà. NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM
NGUYỄN VĂN VƯƠNG

Giám đốc: KHU DU LỊCH ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
NGUYỄN VĂN VƯƠNG


NGUYỄN VĂN VƯƠNG

0 nhận xét:

Blogger Gadgets