Images

NGƯỜI CHIẾN THẮNG LUÔN CÓ ƯỚC MƠ VÀ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. 
CON NGƯỜI NGHỊ LỰC ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ.


NGƯỜI CÓ TẦM NHÌN LÀ NGƯỜI NẮM ĐƯỢC NGHỆ THUẬT
NHÌN THẤY NHỮNG THỨ VÔ HÌNH.
Jonathan Swift’

Bạn đã có một danh sách ước mơ khá toàn diện. Bạn đã có những mục tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực và những mục tiêu của cả cuộc đời mình. Bạn đã nhận ra những ước mơ và mục đích sống của mình, bạn có thể nói rõ về những gì bạn muốn tạo ra trong cuộc sống.

Có thể một vài mục đích của bạn là những mục đích ngắn hạn, chẳng hạn như giảm được 10kg hay có một kỳ nghỉ ở đâu đó, cũng có thể là mục đích dài hạn hơn như thay đổi hệ thống giáo dục, tăng cường ý thức cộng đồng về môi trường hay trở thành một nhà triệu phú.

Giờ thì hãy dành vài phút để ưu tiên cho những ước mơ trong danh sách của bạn. Hãy nghĩ xem, những ước mơ và mục tiêu nào sẽ ủng hộ tốt nhất cho nhiệm vụ cá nhân của bạn và những ước mơ, mục tiêu nào là quan trọng nhất với bạn vào thời điểm này.

Hãy đánh dấu hoặc gạch chân những ước mơ đó. Bây giờ, hãy tập trung toàn bộ sức lực của bạn vào chính những mục tiêu và mơ ước ấy – những mơ ước và mục tiêu bạn muốn thực hiện trước tiên. Những suy nghĩ và năng lượng được tập trung của bạn sẽ khiến cho quá trình biến những mục đích và ước mơ cụ thể ấy thành sự thật trở nên dễ dàng hơn.

Rồi bạn sẽ quay trở lại với phần còn lại trong danh sách ước mơ, việc lập lên danh sách này chắc chắn đã gửi một thông điệp đến vũ trụ nhưng hãy bắt đầu với những thứ quan trọng nhất với bạn lúc này. Hãy nhớ rằng những ước mơ và mục đích của bạn có thể sẽ thay đổi và phát triển theo thời gian, và khi bạn càng trưởng thành và đạt được nhiều thành tựu thì mục đích của bạn cũng có thể “trưởng thành” theo.

ƯỚC MƠ VÀ MỤC ĐÍCH

0 nhận xét:

Blogger Gadgets