Images

BẠN ĐÃ BÀY TỎ TÌNH CẢM TRONG LÒNG CỦA BẠN CHƯA?CUỘC SỐNG THANH BÌNH


Nếu hôm nay bạn có thể nhận được món quà thần ký nhất, thì phải cảm ơn một cách chân thành:

          Cảm ơn những người xung quanh.

          Cảm ơn thượng đế đã cho bạn một cơ thể khỏe mạnh.

          Cảm ơn các kinh nghiệm mà bạn đã được cảm nhận.

         Cảm ơn các thứ kỳ lạ quý báu trên thế giới mà bạn đã nhìn thấy.


          Cảm ơn những hành động tốt của người khác dành cho bạn.
Cảm ơn người hại bạn, vì họ đã rèn luyện ý chí của bạn.
Cảm ơn người ngáng chân bạn, vì họ làm đôi chân bạn khỏe mạnh hơn.
Cảm ơn người lừa bạn, vì họ làm bạn thong minh hơn.

Cám ơn người kinh thường bạn, vì họ đánh thức sự tự tôn của bạn.

Cảm ơn người bỏ rơi bạn, vì họ dạy bạn biết cách độc lập.

Cảm ơn tất cả những người làm bạn trưởng thành hơn!

Cảm ơn thất bại, vì nó làm bạn thành người có chuyện để kể.

Cảm ơn thành công vì nó làm cho cuộc sống bạn đẹp hơn, tuyệt vời hơn.
Cảm ơn những tràng vổ tay và sự động viên, vì nó đem lại cho bạn sức mạnh và dũng khí rất lớn.
Đồng thời cũng cảm ơn sự phê phán và thách thức vì nó cảnh tỉnh bạn để bạn tự biết mình, tự biết kiềm chế, tự hiểu mình.
Cảm ơn tất cả người đã dạy bạn!

LÀNG QUÊ ĐẦY TĨNH LẠNG

CẢM NHẬN ĐƯỢC ĐỜI THÌ LÚC NÀO CŨNG VUI TRẺ

0 nhận xét:

Blogger Gadgets