Images

NHỮNG CÂU KHAI THỊ CỦA ĐẠO SƯ KIM CANG SƯ TỬ.


ĐẠI HÀNH GIẢ DU GIÀ
(NGƯỜI THẦY BÍ MẬT)

Thầy VARA SIMHA (Kim Cang Sư Tử) và Nguyễn Văn Vương

 1. Đang lúc yếu mềm nhất cần phải cứng
 2. Đang lúc buồn khỏ nhất cần phải vui
 3. Đang lúc đau yếu nhất cần phải mạnh
 4. Đang lúc dữ dội nhất cần phải hiền
 5. Đang lúc căng thẳng nhất cần phải dịu
 6. Đang lúc nóng nảy nhất cần phải nguội
 7. Đang lúc sung khí nhất cần phải hòa
 8. Đang lúc cương cường nhất cần phải nhu
 9. Đang lúc rối reng nhất cần phải khéo
 10. Đang lúc say sưa nhất cần phải tỉnh
 11. Đang lúc khờ dại nhất cần phải khôn
 12. Đang lúc mê ngủ nhất cần phải thức
(Mười hai điều tâm niệm cho đệ tử tông môn)

KIM CANG ĐẠI THỦ ẤN
Thầy VARA SIMHA (Kim Cang Sư Tử) và NGUYỄN VĂN VƯƠNG

BÀI CA KHÔNG

Đi đường không đường
Vào nơi không cửa
Học chữ không chữ
Thấy sự vô sự

Xài giếng không đáy
Uống nước không nguồn
Mở kho vô tận
Tạo chùa không tăng

Đi dường không đi
Vào nơi không chốn
Sinh chỗ không sinh
Tử nơi không tử

Đường sạch đường dơ
Cửa không cửa có
Không chổ không ngờ
Khổ vui không dấu

Vết tích người xưa
Về đây thấy rõ
Không chỗ ngăn ngừa
Không nơi để trú

Không thiệt là không
Có nơi chẳng có
Ai biết đâu tìm
Nghĩa không ảo diệu

Ai người bận bịu 
Mau trở về không
Ngay giữa muôn sông
Thuyền kia mất dấu

Ruộng hằng sa mẫu
Không có người gieo
Cây chẳng ai trèo
Trái không kẻ hái

Bao người mê mải
Không trở về không
Không ngóng không trông
Không về cảnh giới

Không lui không tới
Không lại không qua
Không cửa không nhà
Ai người ca hát?

Không người đói khát
Không kẻ khổ đau
Không có, không không
Không người hý luận

Không buồn không giận
Không thiệt là không
Mở cửa không môn
Vào nơi không tướng.


VARA SIMHA
(Kim Cang Sư Tử)

THẦY ĐANG PHÂN TÍCH LỜI CÁC BÀI VIẾT TRONG QUYỂN SÁCH CỦA THẦY

NGUYỄN VĂN VƯƠNG

0 nhận xét:

Blogger Gadgets