Mỗi ngày, bạn nên dành một khoảng thời gian để suy ngẫm trong tĩnh lặng, cầu nguyện hoặc tập thiền.

Dưới đây là một vài lời cầu khẩn bạn có thể sử dụng để bắt đầu thực hành:

Chúng con tìm kiếm phương cách để thay đổi cuộc sống của mình.
Chúng con cầu xin sự chỉ dẫn và sự rõ rang.
Chúng con cầu mong tìm thấy được mục đích và nhiệm vụ trong cuộc sống.
Chúng con cầu xin những nguồi cảm hứng thiêng liêng.
Chúng con cầu xin được làm đầy tớ của người.
Chúng con cầu xin được rũ bỏ tất cả những ý nghĩ lạc hậu, tiêu cực và giới hạn.
Chúng con cầu xin rằng những suy nghĩ và hành động của chúng con sẽ mở ra một cuộc sống tốt đẹp hơn tất cả mọi người.
Chúng con cầu xin những phép mầu không chỉ đến với cuộc sống của riêng chúng con, mà còn đến với cuộc sống của những người khác nữa.
Chúng con cầu xin sự bình an.
Chúng con cầu xin sự hài hòa.
Chúng con cầu xin sẽ tạo ra được một sự khác biệt trong thế giới này.

Khi cầu nguyện và tập thiền, có một thuật giả kim xảy ra từ bên trong con người bạn. Chúng giúp bạn rủ bỏ khỏi tâm trí những môi 1lo, những suy nghĩ tiêu cực, chúng tạo nơi trú ngụ cho niềm vui, niềm hạnh phúc và tình yêu. Đó là những quá trình chuyển hóa sẽ thay đổi bạn ở mức độ tế bào.

Dần dần, chúng sẽ thay đổi sóng não của bạn, khiến bạn cảm thấy thoải mái và tạo ra cảm giác hạnh phúc cho bạn. Ngoài ra, tần số rung động của những cảm xúc tích cực này lại hòa hợp một cách hoàn hảo với những thứ bạn muốn hấp dẫn vào cuộc sống của mình.

Thông qua việc cầu nguyện, suy ngẫn và thiền định, bạn đang đến với một quyền lực cao hơn, chúng dẫn bạn đến gần hơn với những tiềm năng và trí tuệ vô hạn của vũ trụ. Sự thành tâm và cam kết của bạn với sự phát triển và mở rộng về mặt tinh thần sẽ giúp bạn biến đổi nhận thức của mình và đưa bạn lên một tầm nhận thức vĩ đại hơn của những điều kỳ diệu, những hoàn cảnh, những khả năng và sự đồng bộ đã hoạt động trong cuộc sống của bạn.

Bạn đang thừa nhận rằng có tồn tại một quyền lực cao hơn trong cuộc sống của bạn. Cầu nguyện, suy ngẫm và thiền định là những công cụ cần thiết và có tác động mạnh trong cuộc sóng của bạn.
Hãy cam kết là bạn sẽ sử dụng chúng.
Chúng đang trên đường đến với bạn rồi đó.     

0 nhận xét:

Blogger Gadgets